RODO2018

Analiza rynku
Kalendarium Sierpień 2019
Kalendarium Lipiec 2019

Oferta wakacyjnych zajęć dla dzieci

Aktywna wieś=Atrakcyjna wieś

AKTUALNOŚCI


2706OD ZIARENKA DO BOCHENKA


       Pochwal się swoim przepisem na domowy chleb i zgarnij fantastyczne gadżety!!! Najciekawsze przepisy pojawią się w wydanej przez Powiat Koszaliński publikacji pn. „Od ziarenka do bochenka”, a także zostaną umieszczone w miesięczniku samorządowym powiatu koszalińskiego Gazeta Ziemska oraz opublikowane na stronie www powiat.koszali.pl Więcej informacji na https://powiat.koszalin.pl/pochwal-si%C4%99-swoim-przepisem…

1406OD ZIARENKA DO BOCHENKA

       W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację operacji pn. ”Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

       Celem operacji aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich powiatu koszalińskiego to podjęcie działań i inicjatyw lokalnych, m.in. poprzez: podzielenie się przepisami mieszkańców na zdrowy domowy wypiek, warsztaty wspólnego pieczenia chleba, aktywizacja młodzieży poprzez udział świetlic wiejskich/domów kultury w konkursie.
Zaplanowane działania mają wpłynąć aktywizująco na mieszkańców wsi w każdym wieku, pobudzić chęć na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aktywizacja obejmie wszystkich mieszkańców wsi w tym osoby starsze, młodzież, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe i inne osoby wykluczone społecznie.

Partnerami w realizacji projektu są:

 1. 1.    Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
 2. 2.    Samorządowe Centrum Kultury w SarbinowieLogotypy

1406AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ

       W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację operacji pn. ”Aktywna wieś = Atrakcyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

        Celem operacji jest zwiększenie udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zaktywizowanie mieszkańców z terenu 8 gmin powiatu koszalińskiego do podjęcia działań/ inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocję jakości życia na wsi i promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
       Grupę docelową projektu, stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich ośmiu gmin powiatu koszalińskiego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z mniejszości narodowych czy innych wykluczonych społecznie. Zaplanowane działania obejmą organizację szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ spotkań umożliwiających pozyskanie niezbędnej wiedzy dot. możliwości zakładania Kół Gospodyń Wiejskich; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, a także zaangażowane osoby w tematyce operacji posiądą wiedzę z zakresu promocji jakości życia na wsi jako miejsca do rozwoju zawodowego.
Efektem finalnym projektu będzie wydanie publikacji w formie informatora-poradnika dot. realizacji obu typów przedsięwzięć: działalność gosp.-lokalne przetwórstwo, zakładanie i funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerami KSOW w realizacji projektu są:

 1. 1.    Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
 2. 2.    Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
 3. 3.    Stowarzyszenie Powiatowe Forum SołtysówLogotypy

1306XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURSU FOTOGRAFII

Już jutro będziemy gościć w naszym centrum laureatów  XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”, który organizowany jest przez Pałac Młodzieży w Koszalinie. Autorzy najlepszych prac będą mogli w Sarbinowie uczestniczyć w plenerze fotograficznym oraz wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności dotyczące sztuki fotografowania. Najlepsze prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie w Pałacu Młodzieży w Koszalinie do 14 sierpnia br.

SCK w Sarbinowie wzięło również udział w pracach konkursowych i przyznało wyróżnienia w I kategorii (do 15 lat) Marcie Strzykowskiej za zdjęcie „Ponad głowami”,

a w II kategorii (od 16 do 21 lat) Szymonowi Krzyżanowi za fotografię „Oko”.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym oraz  życzymy im dalszych sukcesów i wielu ciekawych ujęć!

2901FERIE ODKRYWCÓW


Nie masz planów na ferie? Zapraszamy do Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie. Każdego dnia (w godzinach 11:00-13:00) czekamy z mnóstwem eksperymentów i zabaw, które zapewnią niezapomniane wrażenia. Wiek nie gra roli. Przyjdź i zapomnij o nudzie! Koszt zajęć: 5 zł/os.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy – edukator@scksarbinowo.pl lub pod nr tel. 94/711-01-51.Serdecznie zapraszamy!!!

2211SZKOLENIE W SCKSamorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie oraz Ogród Botaniczny w Niegoszczy zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy projektowania ogrodów”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. (18.00-19.30) w siedzibie SCK w Sarbinowie przy ul. Leśnej 2. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Paweł Kaźmierski specjalista w zakresie roślin ozdobnych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktyczną stroną projektowania ogrodów. W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy – biuro@scksarbinowo.pl lub pod nr tel. 94/711-01-51.

Serdecznie zapraszamy!!!

0711KONFERENCJA W SARBINOWIETransgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza 15 listopada br. na konferencję naukową „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” (program w załączeniu). W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o zgłoszenie udziału na załączonej karcie. W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 94/714-01-51 (-55).

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0711BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI


Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego na dwudniowe zajęcia, które zaplanowane są na 16-17 oraz 23-24 listopada br.


  Pierwszego dnia (piątek, od godz. 14) odbędą się:
 1. - Prezentacja na temat metod poboru prób do badań biologicznych, chemicznych i fizycznych.
 2. - Wyjazd w teren w celu poboru prób do badań wód powierzchniowych i organizmów zoobentosowych.

  Z kolei drugiego dnia (sobota, do godz. 14) zostaną przeprowadzone:
 1. - Wykład na temat znaczenia badań wód powierzchniowych pod kątem prowadzenia monitoringu chemicznego, fizycznego i biologicznego.
 2. - Laboratorium - opracowanie prób wody  - badanie jej pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych – zestawy aparatury badawczej (pehametr, tlenomierz, konduktometr, termometr oraz odczynniki chemiczne do oznaczenia ilości azotanów, fosforanów i twardości wody).
 3. - Laboratorium – opracowanie prób makrozoobentosowych wód powierzchniowych – praca z mikroskopem stereoskopowym, kluczem do rozpoznawania fauny dennej, w tym bioindykatorów.
 4. - Podsumowanie zajęć. Analiza przeprowadzonych badań,  sformułowanie wniosków końcowych oraz zaleceń dotyczących zmniejszenie emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do wód powierzchniowych.

W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55).
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
0611BEZPŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od IV kl.) oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego.
W ramach zajęć uczniowie będą uczestniczyli w:


 1. Części teoretycznej – podczas tej cz. uczniom  zostaną podane m.in. informacje o organizmach wskaźnikowych świadczących o czystości wód powierzchniowych oraz zostaną zaprezentowane zagadnienia  dot. znaczenia badań biologicznych i chemicznych wód powierzchniowych.
 2. Części laboratoryjnej – uczniowie podczas tej cz. zajęć będą mieli możliwość samodzielnego zbadania właściwości fizycznych i chemicznych wody, m.in.: zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodnictwa wody, jak i odczynu oraz temperatury. Będą mogli również przeprowadzić badania na oznaczenie: obecności azotanów i fosforanów oraz twardość wody.

Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie pod mikroskopem będą obserwować organizmy wód powierzchniowych np. skorupiaki, wieloszczety i małże, aby nauczyć się ich rozpoznawania.

Zajęcia będą realizowane w listopadzie 2018 r. W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55). Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2610BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY W SCK

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy  osoby od 50 roku życia do 74 roku życia zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pracujące, bezrobotne,  bierne zawodowo np. emeryci i renciści, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 5 listopada br. Przewidzianych jest 35 spotkań w godzinach 11.00-14.15 lub 12.00-15.15 (wybór godzin do ustalenia z uczestnikami). Zajęcia odbywać się będą w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie (ul. Leśna 2). Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze (notatnik A4, teczka A4 i długopis ), jak i dydaktyczne (podręcznik lub skrypt odpowiadający programowi szkolenia). Po kursie wystawiony zostanie certyfikat szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji udziału w szkoleniu można dokonywać pod nr tel. 94/711-01-51 (SCK w Sarbinowie) lub bezpośrednio u realizatora projektu -  ReComp Bujakowski, Majewski s.c. – pod nr tel. 535-255-582.

2109PODSUMOWANIE DOŻYNEK POWIATOWYCH 2018

W tym roku Polanów został gospodarzem dożynek powiatowych. W sobotę 15 września zebrani rolnicy, mieszkańcy i goście z całego powiatu koszalińskiego świętowali Dożynki Powiatowe „Nad Zalewem” w Polanowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrowali biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Włodarczyk i ks. proboszcz Jacek Maszkowski.
Następnie, przy akompaniamencie ludowych przyśpiewek ulicami miasta przeszedł barwny korowód, który zakończył przemarsz na miejscu imprezy. Tutaj rozpoczął się ceremoniał dożynkowy z udziałem gospodarzy tegorocznych dożynek Starosty Koszalińskiego pana Mariana Hermanowicza i Burmistrza Polanowa pana Grzegorza Lipskiego... [Więcej...]

0409ZAJĘCIA MALARSKIE DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat, które lubią malować i chcą przeżyć przygodę z malarstwem pod okiem profesjonalisty. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 11 wrześniabr. (godz.15) w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie przy ul. Leśnej 2.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 94/714-01-51 (-52) lub drogą e-mailową: biuro@scksarbinowo.pl.

1206NAUKOWY FESTYN RODZINNY W SARBINOWIE

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie wspólnie z miejscową Szkołą Podstawową  serdecznie zaprasza 16 czerwca (sobota, 12:00-18:00) na Naukowy Festyn Rodzinny  Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej „Eksplozja energii” pod honorowym patronatem Starosty Koszalińskiego. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Festyn odbędzie się na placu przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie (ul. Nadmorska 27A).Podczas wydarzenia będą propagowane wiadomości o odnawialnych źródłach energii (OZE)   m.in. na stoisku demonstracyjnym [Więcej...]

0506ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH

Samorządowe Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zapraszają na Naukowy Festyn Rodzinnym „Eksplozja energii”, który odbędzie się 16 czerwca br. (12.00-18.00) na boisku szkoły w Sarbinowie. W ramach zadania przeprowadzone będą konkursy: dla osób indywidualnych na strój, a dla grup zorganizowanych na kompozycję przestrzenną z materiałów wtórnych (regulaminy w załączeniu).

Projekt pn. Naukowy Festyn Rodzinny – Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej „Eksplozja energii” dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [Więcej...]

2903SCK w SARBINOWIE Z NAGRODĄ!

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie otrzymało nagrodę za zajęcie III miejsca w II edycji konkursu Organizacja Odpowiedzialna Społecznie. Kategoria III : INSTYTUCJE PUBLICZNE, PAŃSTWOWE, ORGANIZACJE.
2803GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO
PLAKAT - Ćwiczenia z Elżbietą Missok

SCK w Sarbinowie zaprasza na ćwiczenia w każdą środę (17.30-18.30) wszystkich chcących poprawić swoją kondycję fizyczną i stan zdrowia. Zajęcia poprowadzi od przyszłej środy (4 kwietnia br.) Elżbieta Missok - instruktor rekreacji ruchowej i aerobiku. Związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o rejestrację pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą e-mailową – biuro@scksarbinowo.pl.

Udział w gimnastyce jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

2303UWAGA! OFERTA CZASOWA NA KWIECIEŃ!

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi i z tej okazji przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę zajęć "Włóżmy SMOG między bajki" dla szkół podstawowych! Zapisy już ruszyły, a miejsc coraz mniej. Zapraszamy!
2203DNI OTWARTE TCEE w SARBINOWIE
Dni otwarte TCEE w Sarbinowie 2018

W sobotę, 17 marca br. odbyły się DNI OTWARTE Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, na odwiedzających czekały rozmaite atrakcje. Osoby odwiedzające tego dnia Centrum mogły zwiedzić multimedialne sale edukacyjne z przewodnikiem. Z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne obyły się również warsztaty rękodzieła. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty szycia ozdób świątecznych... [Więcej...]

0603SPOTKANIE Z ELŻBIETĄ MISSOK
PLAKAT - Ćwiczenia z Elżbietą Missok

Zapraszamy w najbliższą środę na "Ćwiczenia wspomagające przemianę materii i poprawiające kondycję". Zajęcia odbędą się z wykorzystaniem stepów, taśm gimnastycznych i ciężarków. Na zakończenie spotkania przewidziane są ćwiczenia rozciągające kręgosłupa i relaksacyjne. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Missok - instruktor rekreacji ruchowej i aerobiku.

Zajęcia odbywają się w ramach „Ciekawych spotkań przy kawie”.

Serdecznie zapraszamy!!!

1402ZAJĘCIA "TAJEMNICE LASU"

Zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli i szkół podstawowych na zajęcia „Tajemnice lasu”. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli dowiedzieć się co to jest las oraz zapoznają się z podstawowymi tam występującymi gatunkami roślin, głównie...

[Więcej...]
1202SPOTKANIE PRZY KAWIE W SARBINOWIE

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza 14 lutego br. (16.00-18.00) na kolejne „Spotkanie przy kawie”. Tym razem będzie można się zasięgnąć informacji o poście leczniczym

[Więcej...]
0802IDZIE WIOSNA

Zapraszamy serdecznie na zajęcia „Idzie wiosna”, podczas których będziemy wspólnie poznawać oznaki nadchodzącej wiosny – zwierzęta budzące się ze snu zimowego oraz te, które wracają z zimowisk, a także pierwsze rośliny.

[Więcej...]
0802PTAKI WOKÓŁ NAS

Od kwietnia ruszamy z nowymi zajęciami „Ptaki wokół nas”, które wejdą do naszej oferty na stałe. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla uczniów szkół podstawowych.
Podczas zajęć dzieci poznają kilka informacji na temat ptaków,

[Więcej...]
0502KARNAWAŁ W SARBINOWIE

W najbliższą środę, 7 lutego br., odbędzie się karnawałowe spotkanie przy śpiewach zespołów „Bursztyny” z Mielna, „16-ty Południk” z Chłopów oraz „Przepiórki” z Sarbinowa. Podczas wieczoru swoją poezję zaprezentuje również Ludmiła Raźniak. Występy zespołów poprzeplatane zostaną gawędami, informacjami o zapustach oraz licznymi zabawami. Jak na ostatki przystało będzie można poczęstować się pączkiem.
Spotkanie odbywa się w ramach „Ciekawych spotkań przy kawie”

[Więcej...]
0502SPOTKANIE Z DIETETYCZNKĄ

W ubiegłą środę gościliśmy w Samorządowym Centrum w Sarbinowie dietetyczkę mgr inż. Aldonę Lewita-Paszko w ramach „Ciekawych spotkań przy kawie”. W trakcie spotkania uczestniczki mogły dowiedzieć się m.in. na czym polega prawidłowe odżywienie i jakie najczęściej popełniamy błędy w trakcie stosowania diety

[Więcej...]
0502KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wieczór Kolęd w SCK w Sarbinowie

W ramach realizacji projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Drzewa robią dobry klimat na wsi”.

[Więcej...]
[WIĘCEJ AKTUALNOŚCI ...]

2018 SCK w SARBINOWIE