2908SARBINOWSKA AKADEMIA ENERGII ODNAWIALNEJ

SARBINOWSKA AKADEMIA ENERGII ODNAWIALNEJ

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej. Zadanie  uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o odnawialnych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został Naukowy Festyn Rodzinny. Dodatkowo przy ścisłej współpracy z Politechniką Koszalińską przeprowadzone zostaną konferencja oraz szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Koszalińskiego i miasta Koszalin, wśród których zrealizowane zostaną:

  • - Zajęcia edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zaznajomią się m.in. z zagadnieniami dot. tradycyjnych sposobów produkcji energii, znaczenia energii w życiu człowieka i metodami oszczędzania energii. Główny punkt ciężkości położony będzie na przybliżenie tematyki związanej z alternatywnymi źródłami energii pozyskiwanymi z biomasy, wody, wiatru, słońca oraz z wnętrza ziemi. Podczas zajęć wykorzystane zostaną modele: turbiny wodnej i wiatraka oraz instalacje solarne i fotowoltaiczne. Ponadto w ramach spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty, podczas których dzieci będą mogły wykonać pracę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W projekcie przewidziany jest udział 500 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (w załączeniu wzór karty zgłoszeniowej).

  • - Konkursy plastyczne „Energia słońca, wody i wiatru” dla dzieci szkół podstawowych klas I-III i klas IV-VI. Prace konkursowe wykonane w dowolnej technice powinny wyraźnie prezentować możliwości praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Dodatkowo w konkursie klas IV-VI na każdej pracy powinno znaleźć się hasło promujące OZE.

  • - Konkurs wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach – dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  • - Konkurs na projekt promujący OZE dla szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Jest to konkurs zespołowy - klas. Zostaną wyłonione trzy najlepsze projekty. Grupy te w nagrodę będą miały zorganizowane bezpłatne zajęcia edukacyjne przez Politechnikę Koszalińską.

Wszelkiego rodzaju zapytania poproszę kierować pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą elektroniczną - biuro@scksarbinowo.pl.

W ZAŁĄCZENIU KARTY ZGŁOSZEN I REGULAMINY KONKURSU:

Formularz zgłoszeniowy - wieniecKarta zgłoszeniowa - konkuts plastyczny IV-VI
Formularz zgłoszeniowy - wieniecKarta zgłoszeniowa - konkuts plastyczny I-III
Regulamin - wieniecKarta zgłoszeniowa - konkurs wna projekt
Formularz zgłoszeniowy - Najładniejsze stoiskoKarta zgłoszeniowa - Konkurs wiedzy
Regulamin - Najładniejsze stoiskoRegulamin konkurs wiedzy - OZE 2016
Regulamin - Najładniejsze stoiskoRegulamin konkurs na projekt promujący - OZE 2016
Formularz zgłoszeniowy - Kobieta Aktywna Powiatu KoszalińskiegoRegulamin plastyczny kl. I-III - OZE 2016
Regulamin - Kobieta Aktywna Powiatu KoszalińskiegoRegulamin plastyczny kl. IV-VI SP - OZE-2016


SARBINOWSKA AKADEMIA ENERGII ODNAWIALNEJ - PLAKAT


Serdecznie zapraszamy!!!

Autor:   Admin

Aktualności Do góry
2015 SCK w SARBINOWIE