2205Dzień Różnorodności Biologicznej

ziemia pod ochroną

22 maja to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (International Day od Biological Diversity).

Różnorodność biologiczna, inaczej nazywana także bioróżnorodnością, to całkowite zróżnicowanie życia na wszystkich poziomach jego organizacji, a prościej to zmienność życia na Ziemi.

Przy okazji obchodów tego święta warto sobie uzmysłowić, że wszystkie organizmy na Ziemi są ze sobą połączone, funkcjonują w skomplikowanej sieci powiązań, nie są w stanie funkcjonować oddzielnie. Gdy wymiera jeden gatunek, wiąże się to z tym, że będą zanikać kolejne, które były od niego zależne. Dlatego tylko pełna ochrona zróżnicowanego życia na Ziemi może być skuteczna.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że człowiek jest także jednym z elementów budującym bioróżnorodność, a NISZCZĄC INNE GATUNKI, NISZCZYMY SAMI SIEBIE.

Autor:   J.G.

Aktualności Do góry
2015 SCK w SARBINOWIE