2206BEZPŁATNE WARSZTATY FLORYSTYCZNE W SARBINOWIE

KSOW

        Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie realizuje operację pn. „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich – II edycja 2020” w ramach umowy nr WPROW-FV/16/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2014-2021.

Celem operacji jest przeszkolenie grupy 12 osób w dziedzinie dekoracji i florystyki w różnych sytuacjach życiowych. Realizacja celu ma spowodować zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez nabycie przez tę grupę gruntownych umiejętności dekoratorskich z wykorzystywaniem bezpłatnych materiałów jakie oferuje najbliższe otoczenie (ogród, las, pola), jak i rzeczy, które przeznaczone są do wyrzucenia do śmieci. Dzięki temu podejściu osoby te będą mogły rozwinąć swoją działalność społeczną, podjąć działalność zarobkową oraz włączyć się w działania proekologiczne (ograniczenie użycia tworzyw sztucznych i nadawania życia rzeczom już bezużytecznym „śmieciom” - upcykling), jak i przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich. Ponadto dzięki temu, że osoby, które mają być przeszkolone będą członkami kół gospodyń wiejskich mogą zdobytą wiedzę i umiejętności przekazać innym członkom swoich organizacji. Umiejętności tworzenia rękodzieła mogą stać się źródłem zarobkowania na cele statutowe organizacji, a co za tym idzie do rozwoju swojego obszaru, jak i wpłynąć na poprawę wizerunku KGW.

W wyniku realizacji operacji planuje się osiągnięcie następujących efektów:
1. Nabycie przez grupę osób, które wzięły udział w szkoleniu, podstawowych umiejętności dekorowania i florystyki dzięki czemu osoby te będą mogły podjąć:
  • - działalność zarobkową,
  • - przyczynić się do krzewienia kultury i podniesienie poziomu i estetyki życia,
  • - włączyć się w działania proekologiczne (ograniczenie użycia tworzyw sztucznych) oraz zmniejszenie odpadów na wysypiskach (upcykling),
2. Przekazanie zdobytej wiedzę i umiejętności innym członkom swoich organizacji przez osoby przeszkolone.
3. Zainteresowanie uczestników warsztatów oraz zachęcenie ich do podjęcia próby zdobycia umiejętności w celach zarobkowych i krzewieniu tradycji, estetyki, jak i podejścia proekologicznego do sprzętów z naturalnych, biodegradowalnych materiałów i ograniczenie konsumpcji.

Koszty kwalifikowane operacji: 5.459,92 zł
Wkład własny: 1.000,00 zł   

Autor:   W.Pechmann


Aktualności Do góry
2020 SCK w SARBINOWIE